Home » music » discography » Ricetone Circle

Ricetone Circle


10.19.1996

Tracks

 1. Swamp
  [Zoobombs]
 2. Adam to Eve no Party
  [THE SUGAR FIELDS]
 3. Naite Bakkari
  [Machikomi]
 4. DISCO DRUMMER
  [SUPER BUTTER DOG]
 5. Koncyu Rock
  [Yura Yura Teikoku]
 6. Shigoto
  [Pradaise Garage]
 7. Jumbo
  [Zoobombs]
 8. SILVER MATTER
  [METALICTO]
 9. Inu to Boku no Seikatsu
  [DISCO OR DEW]
 10. Sora Moyou
  [Freebo]
 11. Kanojyo no Sasori
  [Yura Yura Teikoku]
 12. Chyoushi no ii Gogo
  [snap on]
 13. Gaikotsu ni Hoshi wa Furu
  [noodles]
 14. Saiko Stone
  [2TRIBUTE 1RISING]
 15. BPM97 no Amai Owari
  [snap on]
 16. Bitch no Christmas
  [DISCO OR DEW]